Lễ Chào cờ tháng 6 năm 2024    Khi thực hiện nhiều giải pháp, tình trạng tảo hôn (TH) và hôn nhân cận huyết thống ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã giảm nhưng vẫn còn nhiều điều rất lo ngại.    Quyết định 598/QĐ-UBND ngày 21/05/2024 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công toàn trình ( có văn bản kèm theo)    Quyết định 589/QĐ-UBND ngày 20/05/2024, của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.    Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước công dân"    Chương trình thiện nguyện khám bệnh - phát thuốc- phát quà miền phí lần 81 tại Xã Đắk Plao    Xã Đắk Plao tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn xã    Tình hình thực hiện Kinh tế - Văn hoá, Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng năm 2024 của xã Đắk Plao    Xã Đắk Plao tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024    XÃ ĐẮK PLAO THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

Đắk Glong: Thực hiện kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin

Facebook
Twitter
Print

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi IPv6 (giao thức liên mạng thế hệ 6) cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của huyện Đắk Glong giai đoạn 2023 – 2025, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong đã xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ và hoàn thiện việc chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới máy tính kết nối Internet, mạng nội bộ (LAN), dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong chuyển đổi IPv6.

         Bên cạnh đó, huyện đã kết hợp công tác chuyển đổi IPv6 với kiến trúc lại hệ thống, hạ tầng mạng, dịch vụ công nghệ thông tin theo hướng hiện đại theo mô hình tham chiếu về kết nối mạng của Bộ, ngành, địa phương tại Văn bản số 273/BTTTT-CBĐTW, ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

         Vì vậy, đến nay, bước đầu huyện đã phổ cập kiến thức cơ bản về IPv6 cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin; Hoàn thiện các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về yêu cầu đảm bảo thiết bị phải tương thích với IPv6 và ưu tiên hỗ trợ triển khai IPv6 cho các dự án CNTT sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng thời, đã từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết về kế hoạch, nhân lực và kỹ thuật để triển khai IPv6 tại các mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, sẵn sàng cho việc chuyển đổi sang IPv6.

                                                                            Ban Biên tập 

Đánh giá bài viết này

Tin mới

GIẤY CHỨNG NHẬN ATTP

Lễ Chào cờ tháng 6 năm 2024

Khi thực hiện nhiều giải pháp, tình trạng tảo hôn (TH) và hôn nhân cận huyết thống ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã giảm nhưng vẫn còn nhiều điều rất lo ngại.

Quyết định 598/QĐ-UBND ngày 21/05/2024 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công toàn trình ( có văn bản kèm theo)

Quyết định 589/QĐ-UBND ngày 20/05/2024, của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước công dân"

Chương trình thiện nguyện khám bệnh - phát thuốc- phát quà miền phí lần 81 tại Xã Đắk Plao

Xã Đắk Plao tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn xã

Tình hình thực hiện Kinh tế - Văn hoá, Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng năm 2024 của xã Đắk Plao

Xã Đắk Plao tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024